تامین رنگ، نشاسته و مواد افزودنی

$service->langs[0]->title

 تامین و توزیع کننده رنگ کاغذهای بازیافتی