ساخت غلطک و سیلندر

به دلایل بهره گیری از تجربیات ارزشمند بهره برداری و تعمیر نگهداشت،طرح و انتخاب دقیق متریال بر اساس دانش فنی روز و روش های برتر ساخت و کنترل کیفی (تست های غیر مخرب) غلطک و سیلندر، گرید کیفیت قطعات تولیدی این شرکت برای مرتفع ساختن نیازهای صنایع داخلی بازیافت کاغذ، عملا فراتر از سایر محصولات رقبای هم تراز بوده است. از جمله مزایای غلطک های این شرکت، داشتن کارایی مناسب تا سرعت تولید کاغذ به میزان 200 متر بر دقیقه، لحاظ پارامترهای اقتصادی بومی مورد نیاز و به حداقل رسیدن هزینه های نگهداری و تعمیر و تعویض و بالاسری های تحمیلی به خط تولید است.

تمامی حقوق محفوظ است. طراحی شده در : متاوب