سیستم هواگیری از خمیر کاغذ

این شعار که همیشه "پیشگیری بهتر از درمان است" محور طرح و اجرای این سیستم بوده است. با استقرار این سیستم، عامل ایجاد کف در خمیر کاغذ حذف می گردد و متعاقب آن، سهولت در آبگیری توری، بهتر شدن فرمیشن الیاف روی توری، افزایش مقاومت کاغذ و سرعت تولید پدید می‌آید و نیاز به مصرف آنتی فوم، که مستلزم هزینه پیوسته و سبب آلودگی محیط است، به کلی مرتفع می گردد.

تمامی حقوق محفوظ است. طراحی شده در : متاوب