پالایش خمیر

با پالایش خمیر با یک سلسله عملیات مکانیکی، خواص مخلوط برای تبدیل به کاغذ بهینه می شود. این عمل معمولا به طور پیوسته انجام می شود، اما برای برخی خمیرهای ویژه، فرایند پیوسته نیز به کار می رود.

تمامی حقوق محفوظ است. طراحی شده در : متاوب