تمیز کننده LD و HD

این تجهیزات که برای جداسازی ناخالصی های سنگین (از نظر حجمی ریز) مانند ذرات ریز آهن، ماسه و خرده شیشه و ...از سیال کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد، در دو نوع قطر کوچک (LD) و بزرگ (HD) وجود دارند.

تمامی حقوق محفوظ است. طراحی شده در : متاوب