راهبری و تعمیر نگهداشت

تولید پیوسته و 24 ساعته در صنایع کاغذسازی، اهمیت برنامه ریزی ها و اقدامات پیشگیرانه برای بهینه سازی هزینه تعمیر و نگهداشت را دو چندان می‌نماید. بر این اساس با هماهنگی کارشناسان برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها، طراحی، ساخت، بهره برداری، طرح جامع نت برای خطوط بازیافت کاغذ طراحی شده و هم‌اکنون در تعدادی از واحدهای با ظرفیت متوسط، در حال اجراست. مضاعفا این که، واحدهای مهندسی و بهره برداری شرکت، به ابزارهای تست های غیر مخرب تجهیز گردیده اند تا ضمن دستیابی به کیفیت مطلوب‌تر در مراحل تعمیرات و ساخت تجهیزات، اقدامات پیشگیرانه نیز عملی تر شده و بر اساس استانداردهای روز مدیریت شود، همچنین امکان ارائه چنین خدماتی برای سایر صنایع متوسط وجود دارد.
تمامی حقوق محفوظ است. طراحی شده در : متاوب