موفقیت مشتری چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. شرکت دینامیک پایش، با درک موضوعاتی چون،" نیاز اقتصاد پیشرفته به جامعه پیشرفته " و" استقرار نظام اقتصاد کنونی بر پایه خدمات، اندیشیدن، دانستن و آزمودن"،"اهمیت دانش در اقتصاد"، در رهیافتی پیشگام، با ایجاد ساز و کار توانایی تغییر سریع برنامه ها و تصمیم گیریهاجهت افزایش ظرفیت کلی شرکت برای انطباق با تغییر، استراتژی برنامه ریزی بر اساس نیازهای متغییر مشتریان را پیاده سازی نمود. نتیجه این رویکرد، ایجاد راهبرد همزمانی زنجیره تامین، تولید و توزیع (Synchronized Supply chains) با محوریت تمرکز بر تسریع و سهولت انتقال مفهوم است. که بدین منظور شرکت دینامیک پایش با همکاری متخصصین IT، و بدون هراس از طرح اندیشه ای نو، اپلیکیشن جامعی را برای خدمات رسانی بی وقفه به تک تک لایه های مشتریان تا کاربر نهایی فرآهم آورد. Dynamic Business Application (دیبا)

تمامی حقوق محفوظ است. طراحی شده در : متاوب